Support

Alle Easynet klanten hebben recht op technische ondersteuning op werkdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur.

Een team van technische specialisten staat voor u klaar en ondersteunt u bij het in gebruik nemen van uw Easynet oplossing.

Het Customer Service Center van Easynet is bereikbaar via:

Support Portal
http://support.nl.easynet.net/

Opzeggen Dienst
Opzeggen van één of meerdere diensten is alleen mogelijk per post of fax, via de hieronder genoemde ingangen. De opzegging dient met inachtneming van de contractueel overeengekomen opzegtermijn bij Easynet Nederland BV binnen te zijn. Opzeggingen die daarna worden ontvangen gaan pas in per de vervaldatum van het daaropvolgende jaar.

Binnen drie weken na ontvangst van de opzegging ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Wordt een dergelijke bevestiging niet tijdig ontvangen, dan dient u binnen drie weken hiervan melding te doen bij de afdeling Credit Control.

Per post:
Easynet Nederland BV
T.a.v. Opzeggen dienst
Koolhovenlaan 120
1119 NH Schiphol-Rijk
Amsterdam

Per fax:
Easynet Nederland BV
T.a.v. Opzeggen dienst
+31 (0)20 79 898 99